Startsida
SHIS logotyp
search

En del av

Stockholms stad

SHIS logotyp
search

Nu och framåt

SHIS grundläggande uppdrag som stadens bostadssociala resurs för stockholmare som av ekonomiska eller sociala skäl står utanför den ordinarie bostadsmarknaden, samt tillhandahållande av genomgångsbostäder för nyanlända, utgör ett centralt och viktigt inslag i stadens arbete för en stark och jämlik välfärd.

 

Allt arbete som SHIS bedriver utgår från en hög tolerans för människors olikheter. Allas lika värde och individens varierande behov av stöd och hjälp står i centrum. SHIS arbete syftar till att hyresgästerna ska få möjligheten till en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden och nyckeln till sin egen dörr och på så sätt kunna bli delaktiga i samhällsutvecklingen. I insatserna arbetas aktivt med att skapa tillit och förtroende till samhället, något som hos våra hyresgäster inte sällan gått förlorat.

 

År 2023 har SHIS funnits i stadsbilden i 60 år. För närvarande har vi cirka 7 000 hyresgäster boendes i ett fyrtiotal fastigheter utspridda i hela Stockholms stad. Det finns utmaningar med att finna acceptans i närsamhället. SHIS arbetar på olika sätt aktivt för integration och för att motverka segregation. Ett väl fungerande trygghets- och säkerhetsarbete samt samarbete med stadens förvaltningar, fastighetsägare, föreningslivet och aktörer från civilsamhället utgör grunden för att lyckas med detta.

 

SHIS Bostäders verksamhet utgör ett viktigt inslag i stadens arbete för ett jämställt och jämlikt samhälle. Verksamhet är unik och något liknande finns inte i någon annan kommun i Sverige.