search

En del av

Stockholms stad

SHIS logotyp
search

Om SHIS

SHIS Bostäder är Stockholms stads bostadssociala resurs. Vi erbjuder boendelösningar och behovsanpassat stöd för att ge stockholmare som står utanför den ordinarie bostadsmarknaden möjligheten till en egen bostad och nyckeln till sin egen dörr.

Vårt uppdrag

I nära samarbete med Stockholms stads stadsdelar, enheten för hemlösa och socialförvaltningen tillhandahåller SHIS Bostäder avtalat boende, boende med stöd, boende med stöd och nolltolerans samt boende för personer med erfarenhet av relationsvåld.

 

SHIS upplåter även boende för nyanlända på uppdrag av staden. I tät samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen, Intro Stockholm och stadsdelarna arbetar SHIS för att nyanländas etablering på bostadsmarknaden ska underlättas.

 

SHIS är den största och mest erfarna bostadssociala experten i Stockholm och en viktig aktör i arbetet med att förebygga och motverka hemlöshet.


Vad skiljer SHIS Bostäder från andra hyresvärdar?

Våra fastigheter bemannas av kompetent och serviceinriktad personal som under boendetiden hjälper hyresgästerna med ett grundläggande bostadssocialt stöd. Vi arbetar både praktiskt och motiverande för att stärka hyresgästerna i deras boende. Målsättningen är att de ska rustas för ett boende på den ordinarie bostadsmarknaden – få nyckeln till sin egen dörr.

 

Vår kunniga personal stöttar hyresgästerna med praktisk bostadsvägledning, motiverande samtal, planering och stöd i boendet och budget- och skuldrådgivning samt konsumentvägledning. Vi ger även mer omfattande, pedagogiskt stöd till hyresgäster som bor i boende med stöd. Vår bostadsvägledning anpassas individuellt efter hyresgästens specifika behov. I det dagliga arbetet bistår vi även hyresgästerna med bostadssocial service - allt från frågor kring hyresbetalningar och bostadsköer till störningar och sophantering.

 

Då vi har personal på plats i fastigheterna kan vi snabbt ta tag i eventuella boenderelaterade problem. Våra boenden är bemannade varje helgfri vardag och en kväll per vecka. Efter kontorstid finns SHIS egna Trygghetsteam tillgängligt för att bistå med akuta felanmälningar och störningsärenden.

Senast uppdaterad: