Om SHIS

SHIS hyresgäster är bostadslösa ungdomar, ensamstående vuxna och familjer, som av olika sociala och ekonomiska skäl för tillfället inte har tillträde till den ordinarie bostadsmarknaden. Målsättningen är att inom en snar framtid få en egen lägenhet på den ordinarie bostadsmarknaden. Tillsammans med Socialtjänsten arbetar vår personal nära hyresgästerna, med respekt för deras självbestämmanderätt och integritet, för att frigöra och utveckla deras egna resurser så att målet med en egen lägenhet görs möjligt.

SHIS bostadssociala uppdrag bygger på övertygelsen att en trygg och stabil bostadssituation är en grundläggande förutsättning för att människan ska fungera i samhället och ta vara på sina medborgerliga rättigheter och skyldigheter. Bostaden är grunden för ett skuldfritt och drogfritt liv där en genomgångsbostad hos SHIS utgör språngbrädan.