Startsida
SHIS logotyp
search

En del av

Stockholms stad

SHIS logotyp
search

2000-talet

Under 2000-talet fortsatte SHIS utveckling i linje med kommunfullmäktiges beslut 1996. En översyn gjordes av inriktningen och målgruppen på bostadshotellen. Skanstulls hotellhem, nuvarande Magnus Ladulås, rustades upp, samarbetet med frivilligorganisationer stärktes, omvårdnadsboendet utvecklades som ett alternativ till inackorderingshem och behandlingshem, och en särskild fastighet avdelades för kvinnor.

 

Stödboende

I och med det nya uppdraget startade en ny verksamhetsgren. När behoven ökade och
hyresgästernas problem blev alltmer komplexa behövde boendet renodlas och
ändra karaktär. Satsningarna på mer omvårdnad och ökad kompetens hos personalen blev
grunden för det som senare blev SHIS stödboendeverksamhet. Stödboendet var, till skillnad från ett genomgångsboende, ett mer varaktigt boende för personer som var i behov av praktiskt stöd och hjälp i vardagen.

 

Utöver det dagliga arbetet med tillsyn, utdelning av mediciner och hjälp med städning och personlig hygien, ordnades sociala aktiviteter för hyresgästerna. Hyresgästerna var ofta personer som inte hade några anhöriga eller vänner i livet eller utifrån ett destruktivt liv hade få eller inga relationer. Det var extra viktigt med en personlig relation till de boende och att synliggöra dem för att höja deras livskvalitet.

 

Stor satsning på kompetensutveckling

I slutet av 2000-talet genomfördes ett omfattande utvecklingsprogram för personal inom SHIS stödboende då de erbjöds att på betald arbetstid gå utbildning till undersköterska eller mentalskötare. Utbildningsprogrammet omfattade även ledarskapsutveckling och grundläggande IT-utbildning.

 

Särskilda flyktingbostäder omvandlas till genomgångsbostäder

Genom kommunstyrelsens beslut 2004 om ny inriktning och organisation för stadens flyktingmottagande och SFI-verksamhet, överfördes 2005 ansvar och ekonomiska
resurser från integrationsnämnden till stadsdelsnämnderna. 2009 fick SHIS i uppdrag att omvandla de tidigare flyktingbostäderna till genomgångsbostäder för familjer. Därmed fick stadsdelsnämnderna tillgång till lägenheter för bostadslösa familjer i väntan på en permanent lösning av boendefrågan.

2010-talet