search

En del av

Stockholms stad

SHIS logotyp
search

Att bo hos SHIS

I nära samarbete med stadens stadsdelsförvaltningar och Enheten för hemlösa tillhandahåller SHIS avtalat boende, boende med stöd, boende med stöd och nolltolerans samt boende för personer med erfarenhet av relationsvåld. SHIS upplåter även boende för nyanlända, på uppdrag av staden. Inom samtliga boendeformer gäller nolltolerans för alla former av narkotikabruk.

Grundkrav för bostad

För att ansöka om en placering hos SHIS krävs att en behörig beställare inom Stockholms stad sänder in en ansökan via vår webbplats. Mottagande av nyanlända från Migrationsverket sker efter en dialog mellan Intro Stockholm och SHIS Bostäder.

 

För att en sökande ska kunna godkännas och bli aktuell för en bostad krävs att samtliga sökande vid ansökningstillfället är folkbokförda i Stockholms stad, är svenska medborgare eller innehar någon typ av uppehållstillstånd samt är registrerade som bostadssökande i Bostadsförmedlingens kö.

 

Sökande ska ha en regelbunden inkomst i form av exempelvis lön, försörjningsstöd, pension, studiebidrag eller sjukpenning, vilken täcker kostnader för hyra och uppehälle. En kreditupplysning tas i samband med att en ansökan om bostad registreras och en skriftlig information om detta sänds då till sökandens folkbokföringsadress.

 

Personer i behov av vård och/eller behandling kan placeras hos SHIS under förutsättning att vård/behandling sköts och anordnas av någon annan än SHIS. Insatser av annan aktör kan kvarstå i samband med en placering, som ett komplement när en boendekarriär inleds hos SHIS och/eller under boendetiden.

Senast uppdaterad: