SHIS Bostäder är med 2800 lägenheter Stockholms stads största hyresvärd inom sociala bostäder. Vi erbjuder trygga boenden för stockholmare som av ekonomiska eller sociala skäl har hamnat utanför den ordinarie bostadsmarknaden. Lägenheterna förmedlas som genomgångsbostad med korttidskontrakt, dels via stadens socialtjänst, dels via Bostadsförmedlingen i Stockholm.

Stockholmshem erbjuder SHIS 93 lägenheter för nyanlända

Stockholms stads allmännyttiga bostadsbolag, AB Stockholmshem, har under 2015-2016 byggt om en kontorsfastighet i Älvsjö till 279 studentlägenheter.

Läs mer

Söker du bostad?

Som privatperson söker du våra lägenheter hos Bostadsförmedlingen i Stockholm. 

Boendeformen är genomgångsbostad som hos Bostadsförmedlingen annonseras som Korttidskontrakt eller Ungdomslägenhet

www.bostad.stockholm.se

Är du socialsekreterare?

Är du i behov av ett boende för din klient? Under fliken För socialtjänsten i huvudmenyn kan du ta del av programbeskrivningar och skicka in din beställning. 

Har du ytterligare frågor om våra verksamheter är du välkommen att kontakta oss på telefon 08- 508 40 100.

SHIS förmedlar boende efter förfrågan om plats från socialtjänsten samt hyr ut lägenheter till dig som är över 18 år, bostadslös och folkbokförd i Stockholms Stad. Hos oss bor du tills det att du kan få en egen lägenhet med förstahandskontrakt genom bostadsförmedlingen.

Du når oss
på telefon
08-508 38 700