search

En del av

Stockholms stad

SHIS logotyp
search

Vägen till egen bostad

Alla våra hyresgäster har olika förutsättningar och erfarenheter av att bo i en lägenhet. Vi stöttar dig utifrån dina behov.

Våra bostadsvägledare (eller boendestödjare om du bor i boende med stöd) och våra budget- och skuldrådgivare ger dig både praktisk handledning och teoretisk vägledning under tiden som du bor hos oss.


Vi har enskilda samtal och gemensamma tematräffar i grupp. Innehållet vägledningen anpassas efter dina behov och du deltar i de områden som är aktuella för dig.

Bostadsvägledning Öppnas i nytt fönster.

Hur du sköter om ditt hem Öppnas i nytt fönster.

Hur du tar hand om din ekonomi Öppnas i nytt fönster.


Utgår från boendeplan och genomförandeplan

När du flyttar in hos oss lägger vi tillsammans, och utifrån dina förutsättningar, upp en plan för ditt boende för att du ska få den bästa möjligheten att komma vidare till en egen bostad. Om du är nyanländ eller bor i avtalat boende kallas denna plan för boendeplan och bor du i boende med stöd kallas den för genomförandeplan.


Boendeplanen/ genomförandeplanen är en gemensam överenskommelse om hur vi tillsammans ska nå målet med ditt boende. I vår vägledning utgår vi från dessa och sammanfattar vad som ska uppnås under din boendetid. Det är levande dokument som vi regelbundet följer upp tillsammans med dig och din placerande stadsdelsförvaltning. Det är viktigt att du är delaktig och kommer med egna förslag på hur du ska lyckas i ditt boende.


Senast uppdaterad: