search

En del av

Stockholms stad

SHIS logotyp
search


60 år av bostadssocial utveckling i Stockholms stad

2023 har SHIS Bostäder funnits i 60 år. Verksamhetens utveckling över decennierna är på många sätt en spegelbild av Stockholms stads bostadssociala historia.

Den 5 december 1963 bildades Stiftelsen SHIS Bostäder (då under namnet Stiftelsen Hotellhem i Stockholm), efter ett beslut av dåvarande Stockholms stadsfullmäktige. Grunduppdraget, att tillhandahålla bostäder för stockholmare som av sociala eller ekonomiska skäl stod vid sidan om den ordinarie bostadsmarknaden, ligger kvar än idag.

 

Verksamheten och kvaliteten på bostadsutbudet, har dock utvecklats mycket över decennierna - från möblerade rum för ungkarlar till den moderna verksamhet och det breda utbudet av fastigheter, boendeformer och målgrupper som SHIS Bostäder har idag.

 

SHIS Bostäder erbjuder idag avtalat boende och boende med stöd för olika målgrupper och med olika inriktningar samt genomgångsbostäder för nyanlända. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med stadsdelarna, socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen.

 

För närvarande tillhandahåller vi cirka 4000 lägenheter, i ett 40-tal fastigheter, utspridda i hela kommunen.

 

Två av SHIS Bostäders fastigheter. Till vänster Vale, som är en av de äldsta och till höger, Bjällerkransen som invigdes från 2014.

 

Arbetsmetoder och hyresgästen i fokus

Även arbetsmetoder och förhållningssätt har omprövats och utvecklats genom åren. Utvecklingen har i stor utsträckning gått i linje med den inom socialtjänsten, från en hög grad av omhändertagande, till en syn på hyresgästen som kapabel att med rätt stödinsatser klara ett eget självständigt boende.

 

Vårt viktigaste verktyg i vårt arbete med hyresgästerna är Vägen till egen bostad – ett arbetssätt där vi vägleder våra hyresgäster genom bostadsvägledning och genom att erbjuda kunskap om hur man sköter om sitt hem och hur man tar hand om sin ekonomi.

 

” Våra hyresgäster har olika förutsättningar och erfarenheter av att bo i en lägenhet. Hos oss får de stöd och hjälp av våra boendestödjare och bostadsvägledare som lägger upp en plan för hyresgästens boende och ger bostadssocialt stöd. I det fokuserar vi på att stärka hyresgästens egenmakt och tillit till sin egen förmåga, samtidigt som vi vägleder dem till rätt instanser” säger Anja Arnell, tillförordnad avdelningschef verksamhetsavdelningen.

 

SHIS grundläggande uppdrag som stadens bostadssociala resurs utgör ett centralt och viktigt inslag i stadens arbete för en stark och jämlik välfärd. Allas lika värde och individens varierande behov av stöd och hjälp står i centrum.

 

”För att kunna vara en del av samhällsutvecklingen är det en grundläggande förutsättning att man har någonstans att bo. Vårt arbete syftar till att ge våra hyresgäster den möjligheten och rusta dem för att de ska kunna få, och klara av att behålla, en lägenhet på den ordinarie bostadsmarknaden och nyckeln till sin egen dörr”, fortsätter Anja Arnell.

 

Mer information

 

Nyfiken på SHIS Bostäders historia? Här finns mer information:

SHIS Bostäders historia Öppnas i nytt fönster.