search

En del av

Stockholms stad

SHIS logotyp
search

SHIS Bostäders historia

2023 har SHIS Bostäder funnits i 60 år. Verksamheten, och kvaliteten på bostadsutbudet, har utvecklats mycket över decennierna - från möblerade rum för ungkarlar till den moderna verksamhet och det breda utbud av fastigheter, boendeformer och målgrupper som SHIS Bostäder har idag.

 

SHIS Bostäders verksamhet över sex decennier är på många sätt en spegelbild av Stockholms stads bostadssociala historia. Verksamhetens inriktning har förändrats över tid i förhållande till samhällsutvecklingen, vilket har krävt att SHIS snabbt kunnat anpassa, utveckla och expandera verksamheten efter olika behov.

 

 

Kvaliteten i bostadsutbudet har ökat under åren. Från en- och flerbäddsrum under 1960-talet, till de moderna, funktionella lägenheter som finns i dag. Likaså har målgrupper, arbetsmetoder och förhållningssätt omprövats och förändrats. Utvecklingen har i stor utsträckning gått i linje med den inom socialtjänsten, från en hög grad av omhändertagande, till en syn på hyresgästen som kapabel att med rätt stödinsatser klara ett eget självständigt boende.

 

År 2022 byttes det formella namnet från Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS) till Stiftelsen SHIS Bostäder, för att också namnet skulle spegla dagens moderna verksamhet. I dagligt tal säger vi dock SHIS Bostäder eller bara SHIS.

 

SHIS erbjuder idag avtalat boende och boende med stöd för stockholmare som av sociala eller ekonomiska skäl har hamnat utanför den ordinarie bostadsmarknaden. Vi upplåter även genomgångsbostäder för nyanlända. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med stadsdelarna, socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen.

 

När extraordinära händelser äger rum i Sverige och i världen är SHIS en viktig aktör som har förmåga till snabb omställning. Exempel på detta är tillhandahållande av evakueringsboende för särskilda riskgrupper under Coronapandemin samt boende för flyktingar från Afghanistan och Ukraina.

 

Följ med på en resa i SHIS utveckling och en del av Stockholms stads bostadssociala historia.

Senast uppdaterad: