Startsida
SHIS logotyp
search

En del av

Stockholms stad

SHIS logotyp
search

2020-talet

Professionalisering och digitalisering

Mellan åren 2015 – 2021 var det ett starkt fokus på nyanlända. Erfarenheterna från den omfattande metodutvecklingen och det goda samarbete som utvecklats med staden låg till grund för det intensiva utvecklingsarbete som från 2021 även genomfördes inom den bostadssociala verksamheten. Från 2021 samlades också SHIS under en gemensam varumärkesplattform - Ett SHIS som möjliggör för våra hyresgäster att få nyckeln till sitt eget hem.

 

Genom att sätta hyresgästen i fokus och vårt verktyg Vägen till egen bostad (en utveckling av det som tidigare kallades boskolan), har uppdraget tydliggjorts, arbetssätt utvecklats och samverkan med stadens förvaltningar, stadsdelar och civilsamhället har ökat. Parallellt har kompetenssatsningar genomförts för bostadsvägledare (tidigare bovärdar) och boendestödjare. Bytet av namn från bovärd till bostadsvägledare har ett stort symbol- och identifikationsvärde som svarar bättre mot det arbete som faktiskt utförs. I professionaliseringsresan ingår också utveckling av effektiva arbetssätt genom digitala verktyg.

 

Coronapandemin

I början av decenniet präglades självklart även SHIS verksamhet av Coronapandemin. Trots de utmaningar som pandemin innebar kunde dock SHIS fortsätta sitt arbete med att öka antalet bostäder och sitt grundläggande bostadssociala uppdrag för god genomströmning till den ordinarie bostadsmarknaden. Utifrån den distans som påkallades av pandemin utarbetades nya former för uppföljning.

 

SHIS kunde öka sina insatser kring hyresgästerna när stadens förvaltningar tvingades prioritera ner sin del, till förmån för annat arbete orsakat av pandemin. Genom att iordningsställa evakueringsboenden i Akalla och Skärholmen bidrog även SHIS till stadens insatser för att minska smittspridningen.

 

Flyktingar från Afghanistan och Ukraina

Under ett par intensiva veckor hösten 2021 genomfördes mottagande av drygt 300 personer som evakuerades från Afghanistan. Återigen visade SHIS sin styrka i att snabbt ställa om utifrån ändrade förutsättningar och nya uppdrag från staden.

 

Efter flera års expansion lades hösten 2021 en ny inriktning för att anpassa bostadsbeståndet till en minskad efterfrågan gällande nyanlända. Till följd av att kriget i Ukraina bröt ut i februari 2022 ades inriktningen dock snabbt om och drygt 500 lägenheter uppläts för målgruppen.

 

Namnbyte

År 2022 bytte SHIS sitt formella namn från Stiftelsen Hotellhem i Stockholm till Stiftelsen SHIS Bostäder, för att också namnet skulle spegla dagens moderna verksamhet.