Startsida
SHIS logotyp
search

En del av

Stockholms stad

SHIS logotyp
search

1960-talet

Den 5 december 1963 bildades Stiftelsen Hotellhem i Stockholm, efter ett beslut av dåvarande Stockholms stadsfullmäktige. Det grundläggande uppdraget var då att tillhandahålla bostäder för stockholmare som stod vid sidan om den ordinarie bostadsmarknaden - ett grunduppdrag som ligger kvar än idag.

 

Grundandet innebar ett tydligt politiskt ansvarstagande för den bostadssociala verksamheten i staden. I samarbete med Stockholms sociala nämnd skulle stiftelsen tillhandahålla möblerade bostäder åt ensamstående män och kvinnor och förvalta personalbostäder för de kommunala förvaltningarnas behov. Det ansågs även nödvändigt att de socialkurativa insatserna för ungkarlar skulle utökas. Det var alltså inte bara en fråga om boende för ensamstående män, utan också om att stärka det sociala ansvaret.

 

Enkelrum på ungkarlshotellet Pelikanen,
kostade omkring 13 kronor natten.
Fotograf okänd.

Hotellhemmen var mestadels för män. Enbart hotell Spjutet hade plats för kvinnor. På personalhotellen däremot bodde mestadels kvinnor och på ungdoms-
hotellen var en klar majoritet kvinnor. Det inrättades

också en restaurangverksamhet inom SHIS i anslutning

till de större ungdomshotellen.