search

En del av

Stockholms stad

SHIS logotyp
search


Stiftelsen SHIS Bostäder tecknar avtal gällande ett system för journal och boendedokumentation och tar ytterligare ett kliv i digitaliseringsresan

Som en del i en pågående digitaliseringsresa tecknar SHIS Bostäder nu ett betydelsefullt avtal med systemleverantören Alfa eCare för att införa ett modernt och rättssäkert system för journal och boendedokumentation.

Effektiviserade arbetsprocesser, reducerad manuell hantering och att förenkla för användarna att föra dokumentation rättssäkert i enlighet med uppdrag och till gällande lagstiftning, är några av de förväntade effekterna av det nya systemet. Därtill förväntas systemet ge möjlighet till ökad samverkan och dialog med våra samverkanspartners så som Stockholm stads stadsdelsförvaltningar, Intro Stockholm och enheten för hemlösa - vilket i sin ska leda till ökad service till hyresgästerna. Systemet ska spara tid, minska användandet av papper, öka kvaliteten och främja ett rättssäkert arbetssätt.

 

Ann Hilmersson, chef avdelningen för verksamhetsstöd
SHIS Bostäder och Sandra Kleveland, vice VD Alfa eCare

 

Systemet från Alfa eCare ska bland annat tillhandahålla funktioner för att ta emot ansökan från socialtjänsten, möjlighet att skapa genomförande- och boendeplaner, olika typer av anteckningar och på sikt eventuellt ”Mina sidor” för hyresgästerna. En annan viktig del med systemet är att kunna ta fram ändamålsenlig statistik och rapporter på ett enkelt sätt - allt för att kunna följa upp och utveckla verksamheten.

 

"Det här har vi sett fram emot. Nu faller ytterligare en pusselbit på plats i vår digitaliseringsresa! SHIS Bostäder är mycket glada över att teckna detta avtal. Införandet av det nya systemet påbörjas i vinter och vi ser fram emot att få ta del av funktionalitet och arbetsprocesser som stödjer vår boende- och boendestödjandeverksamhet. Vi kommer få ett effektivare och användarvänligare system som hjälper våra medarbetare i vardagen! Genom detta strategiska steg tar vi ett stort kliv framåt i vår digitaliseringsresa och stärker vår förmåga att möta framtidens utmaningar på ett effektivt sätt", säger Åsa Öttenius, VD på SHIS Bostäder.

 

”Vi på Alfa eCare är väldigt glada för förtroendet att få vara en del av SHIS bostäders digitaliseringsresa genom leverans av vårt journalsystem. Vi tackar SHIS Bostäder för en väl genomförd upphandlingsprocess och ett professionellt bemötande i varje steg. Nu ser vi fram emot att i nära samverkan införa och förvalta systemet i enlighet med SHIS Bostäders uppsatta mål”, säger Sandra Kleveland, vice VD på Alfa eCare.

 

Införandet av det nya systemet för journal och boendedokumentation börjar i vinter och beräknas ta ca 6 månader.

 

För mer information, kontakta:

Malin Winge, avdelningschef på verksamhetsavdelningen SHIS Bostäder, malin.winge@shis.se

Sandra Kleveland,, vice VD Alfa ECare, sandra.kleveland@alfaecare.com

 

Mer om Alfa eCare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.