Startsida
SHIS logotyp
search

En del av

Stockholms stad

SHIS logotyp
search

Våra boendeformer

Inom samtliga boendeformer gäller nolltolerans för alla former av narkotikabruk.

Avtalat boende

Avtalat boende riktar sig till personer som av sociala eller ekonomiska skäl är i behov av bostad. Ett boende på SHIS ger möjlighet till ett mer stadigvarande boende under en begränsad tidsperiod för att hyresgästen ska komma vidare i sin boendekarriär. I Avtalat boende ges bostadssocial service. Om sökande är i behov av kompletterande stöd för att klara sitt boende ansvarar placerande stadsdelsförvaltning för detta, i form av exempelvis hemtjänst eller boendestöd. Avtalat boende finns för ungdomar (18-25 år), vuxna (från 25 år) samt familj (från 18 år).


Boende med stöd

Boende med stöd är till för personer som på grund av psykisk eller fysisk ohälsa, eller andra skäl, är i behov av en bostad där stödinsatser erbjuds. Omfattningen av det individuella stödet bedöms gemensamt av placerande socialtjänst och SHIS, inom boendeformens ramar, för att målen ska uppnås. Boende med stöd finns för ung vuxen (18-30 år) och vuxen (över 25 år). SHIS har även ett Boende med stöd och nolltolerans (alkohol och narkotika) i Älvsjö, samt ett Boende för personer med erfarenhet av relationsvåld.


Bostadssocial service

I samtliga boendeformer inom SHIS ingår grundläggande bostadssocial service i form av:


  • Fastigheter med egen personal, bemannade vardagar under kontorstid och en kväll i veckan.
  • Vägen till egen bostad ( bostadsvägledning, hur du sköter om ditt hem, hur du tar hand om din ekonomi)
  • SHIS Trygghetsteam under kvällar och nätter på vardagar samt dygnet runt röda dagar och helger.
  • Uppföljning av den plan som SHIS och placerande stadsdelsförvaltning gemensamt tagit fram tillsammans med hyresgästen.