Startsida
SHIS logotyp
search

En del av

Stockholms stad

SHIS logotyp
search

Boende för nyanlända

SHIS Bostäder och socialförvaltningen, via Intro Stockholm, samverkar vid fördelning av genomgångsbostäder till nyanlända som anvisats till staden i enlighet med Bosättningslagen (2016:38).

Bosättningslagen trädde i kraft den 1 mars 2016 och innebär att kommuner är skyldiga att efter anvisning från Migrationsverket ta emot nyanlända som beviljats uppehållstillstånd och anvisats bosättning i kommunen. Socialförvaltningen har uppdraget att ta emot anvisningar från Migrationsverket samt att stå för det initiala mottagandet i staden.

SHIS uppdrag

SHIS Bostäder har uppdraget att tillhandahålla genomgångsbostäder enligt särskilt avtal med staden. SHIS Bostäder hyr genomgångsbostäder av olika fastighetsägare med både med korta och långa kontraktstider. Därefter tecknar SHIS Bostäder hyresavtal för genomgångsbostaden med de nyanlända om en avtalstid på en månad, med månadsvis förlängning och avstående från besittningsskydd i två år.


I samtliga boendeformer inom SHIS ingår grundläggande bostadssocial service i form av:

 

  • Fastigheter med egen personal, bemannade vardagar under kontorstid och en kväll i veckan.
  • Vägen till egen bostad ( bostadsvägledning, hur du sköter om ditt hem, hur du tar hand om din ekonomi)
  • SHIS Trygghetsteam under kvällar och nätter på vardagar samt dygnet runt röda dagar och helger.
  • Uppföljning av den plan som SHIS och placerande stadsdelsförvaltning gemensamt tagit fram tillsammans med hyresgästen.