Startsida
SHIS logotyp
search

En del av

Stockholms stad

SHIS logotyp
search

Boende med stöd

Boende med stöd är till för personer som på grund av psykisk eller fysisk ohälsa, eller andra skäl, är i behov av en bostad där stödinsatser erbjuds. I Boende med stöd tecknar SHIS hyresavtal med hyresgästen.


Vid placering i Boende med stöd utför SHIS personal boendestödet, som avtalas mellan SHIS och placerande stadsdelsförvaltning/Enheten för hemlösa. Kontraktet är villkorat av att biståndsbedömd insats föreligger från placerande stadsdelsförvaltning. SHIS upprättar en genomförandeplan utifrån beställning från socialtjänsten, mot vilken placeringen sedan följs upp och dokumenteras.


Placerande stadsdelsförvaltning deltar under boendetiden vid uppföljningar gällande placeringen.


Mer information hittar du under respektive boendeform.

Mellanbo - erfarenhet av relationsvåld

Nolltolerans

Ung vuxen

Vuxen