Startsida
SHIS logotyp
search

En del av

Stockholms stad

SHIS logotyp
search

Avtalat boende

Avtalat boende är ett tidsbegränsat boende för personer, som av sociala eller ekonomiska skäl är i behov av bostad. I Avtalat boende ges bostadssocial service.


Vid placering i Avtalat Boende tecknar hyresgästen ett hyreskontrakt och ett kompletterande avtal upprättas mellan SHIS och placerande stadsdelsförvaltning/Enheten för hemlösa.
Om hyresgästen är i behov av kompletterande stöd för att klara sitt boende ansvarar placerande stadsdelsförvaltning för detta, i form av exempelvis hemtjänst eller boendestöd.


Placerande stadsdelsförvaltning deltar under boendetiden vid uppföljningar gällande placeringen.


Mer information hittar du under respektive boendeform.

Familj

Ungdom

Vuxen