Startsida
SHIS logotyp
search

En del av

Stockholms stad

SHIS logotyp
search

Seniorbostäder +66

Äldre som lever i hemlöshet eller som riskerar att bli hemlösa är en prioriterad målgrupp för SHIS Bostäder.

Varje år får SHIS 25 seniorlägenheter av Micasa Fastigheter i Stockholm AB, vilket ger oss en möjlighet att erbjuda långsiktiga bostäder till målgruppen. Lägenheterna möjliggör för äldre (+66) att efter en tids boende hos SHIS gå vidare i sin boendekarriär och erbjudas ett första handskontrakt.

 

SHIS har även ett samarbete med Stiftelsen Isaak Hirschs Minne. I den mån stiftelsen har lediga lägenheter erbjuds SHIS att matcha dessa till seniorer som har rätt förutsättningar, för att efter ett år ha möjligheten att ta över ett tillsvidarekontrakt.


För vem passar boendeformen?


Modellen för +66 bygger på att den äldre har en boendetid hos SHIS på minst 1 år i någon av SHIS ordinarie boendeformer. Under boendetiden jobbar vi på SHIS tillsammans med hyresgästen mot målet att nå stabilitet ifråga om personliga förhållanden och förmåga att sköta sin bostad.


Hur går det till?


Redan från det att den äldre fyllt 65 år kan hen sättas upp på kölistan för seniorbostad, antigen via SHIS eller handläggare på stadsdelen. I samband med det startar det förebyggande arbetet mellan SHIS Äldrelots, Bostadsvägledare/ Boendestödjare samt den äldre, för att tillsammans skapa förutsättningarna som krävs för seniorbostad.


När förutsättningarna finns har hyresgästen från 66 års ålder möjlighet att erbjudas en seniorbostad hos SHIS. Här bor man under 1 år för att påvisa fortsatt självständighet, stabila personliga förhållanden och för att få goda boendereferenser. Som stöd finns SHIS äldrelots som efter ett år kan föreslå ett övertagande till ett första handskontrakt hos Micasa.