search

En del av

Stockholms stad

SHIS logotyp
search

Ungdom

Avtalat boende för ungdomar mellan 18-25 år

För vem passar boendeformen?

Avtalat boende för ungdom riktar sig till personer mellan 18-25 års ålder som av sociala eller ekonomiska skäl är i behov av bostad. I Avtalat boende ges bostadssocial service. Inom Avtalat boende har vi nolltolerans gällande alla former av narkotikabruk.


I samtliga boendeformer inom SHIS ingår grundläggande bostadssocial service i form av:

 

  • Fastigheter med egen personal, bemannade vardagar under kontorstid och en kväll i veckan.
  • Vägen till egen bostad ( bostadsvägledning, hur du sköter om ditt hem, hur du tar hand om din ekonomi)
  • SHIS Trygghetsteam under kvällar och nätter på vardagar samt dygnet runt röda dagar och helger.
  • Uppföljning av den plan som SHIS och placerande stadsdelsförvaltning gemensamt tagit fram tillsammans med hyresgästen.

Syfte med placering i boendeformen

Möjlighet till ett mer stadigvarande boende under en begränsad tidsperiod för att hyresgästen ska komma vidare i sin boendekarriär. SHIS tillhandahåller bostadssocial service och placerande förvaltning för eventuellt kompletterande stöd.

Hur går det till?

Ansökan om bostad

Du ansöker om en bostad för din klient genom att fylla i en ansökan. Ansökan är tillgänglig genom din inloggning i Stockholms stad. Din inskickade ansökan handläggs sedan av Förmedlingsenheten. Om kompletterande uppgifter behövs kontaktar vi dig, i annat falls ställs sökande i kön.

 

Lägenhetserbjudande och informationsmöte

När en lägenhet blir ledig kontaktas du av en förmedlingshandläggare som mejlar ett lägenhetserbjudande. Tackar ni ja kallas du och din klient till ett informationsmöte på det aktuella boendet. Informationsmötet är en möjlighet att träffa vår personal och komma fram till om boendet är ändamålsenligt för sökandes behov och särskilda förutsättningar, därför är det viktigt att både du och din klient närvarar. Efter informationsmötet meddelar SHIS personal om ett boende hos SHIS är lämpligt. Om det framkommer att sökande är i behov av kompletterande stöd för att klara sitt boende ansvarar placerande stadsdelsförvaltning för detta, i form av exempelvis hemtjänst eller boendestöd.


Hyreskontrakt, avstående från besittningsskydd

Alla bostadskontrakt inom SHIS tecknas tillsammans med avstående från besittningsskydd direkt med hyresgästen. Hyresgästen informeras i samband med kontraktsskrivning att hen själv ansvarar för att teckna en hemförsäkring för den aktuella lägenheten. 


Avtalat boende

Stadsdelsförvaltningen tecknar ett kompletterande avtal om boende med SHIS Bostäder, vilket är avhängigt hyresgästens hyresavtal. Boendetiden skiljer sig från hyresgäst till hyresgäst och är beroende av den boendeplan som vi gemensamt kommer överens om innan inflyttning.


Boendeplan och uppföljning

I samband med inflyttning till ett Avtalat boende skriver SHIS Bostäder en boendeplan tillsammans med hyresgästen, som placerade stadsdelsförvaltning får för kännedom. Syftet med boplanen att det ska vara tydligt för hyresgästen vad som ska uppnås under boendetiden för att erhålla en bostad på den ordinarie bostadsmarken. SHIS följer upp boendeplanen tillsammans med hyresgästen och placerande stadsdelsfövaltning minst två gånger per år.


Senast uppdaterad: