Startsida
SHIS logotyp
search

En del av

Stockholms stad

SHIS logotyp
search

Boendekedja inom SHIS

SHIS boendeformer är framtagna av SHIS i samarbete med Socialförvaltningen och stadens juridiska avdelning, i nära dialog med stadsdelsförvaltningarna och Enheten för hemlösa. SHIS har boendeformerna avtalat boende och boende med stöd. Inom avtalat boende finns boendetyperna ungdom, vuxen och familj. Inom boende med stöd finns boendetyperna ung vuxen och vuxen, nolltolerans samt för personer med erfarenhet av relationsvåld.

Processen


I samtliga boendeformer inom SHIS ingår grundläggande bostadssocial service i form av:

 

  • Fastigheter med egen personal, bemannade vardagar under kontorstid och en kväll i veckan.
  • Vägen till egen bostad ( bostadsvägledning, hur du sköter om ditt hem, hur du tar hand om din ekonomi)
  • SHIS Trygghetsteam under kvällar och nätter på vardagar samt dygnet runt röda dagar och helger.
  • Uppföljning av den plan som SHIS och placerande stadsdelsförvaltning gemensamt tagit fram tillsammans med hyresgästen.


Placerande stadsdelsförvaltning/Enheten för hemlösa ansöker om boende till SHIS och kan välja antingen ett Avtalat Boende eller ett Boende med stöd, beroende på personens behov av stöd. I samtliga boendeformer tecknar SHIS hyresavtal med hyresgästen. Om placering är i ett Avtalat Boende tecknar hyresgästen ett hyreskontrakt och ett kompletterande avtal upprättas mellan SHIS och placerande stadsdelsförvaltning/Enheten för hemlösa. Om hyresgästen är i behov av kompletterande stöd för att klara sitt boende ansvarar placerande stadsdelsförvaltning för detta, i form av exempelvis hemtjänst eller boendestöd.


Om placering äger rum i ett Boende med stöd utför SHIS personal boendestödet, som avtalas mellan SHIS och placerande stadsdelsförvaltning/Enheten för hemlösa. Klienten tecknar själv hyreskontraktet. Kontraktet är villkorat av att biståndsbedömd insats föreligger från placerande stadsdelsförvaltning. SHIS upprättar en genomförandeplan utifrån beställning från socialtjänsten, mot vilken placeringen sedan följs upp och dokumenteras.


Beroende på behov av fortsatt stöd och stadsdelsförvaltningens planering för hyresgästen kan denne gå vidare i boendekedjan. Det finns flera sätt att göra det.


Vidareflytt

Hyresgästen går från Avtalat boende eller Boende med stöd genom att självständigt ha ett hyreskontrakt hos SHIS. Avtalet med placerande stadsdelsförvaltning upphör då. Ärendeansvaret övergår till den stadsdelsförvaltning där hyresgästen bor. (Undantag är familjer, som följer av stadens riktlinjer för ärendeansvar.) Boendetiden är fortsatt tidsbegränsad inom ramen för besittningsskydd.


Flytt mellan boendeformer

Beroende på stadsdelsförvaltningens planering och hyresgästens behov kan flytt mellan olika boendeformer ske. Exempelvis kan hyresgästen gå från Avtalat boende till Boende med stöd. Placerande stadsdelsförvaltning/Enheten för hemlösa sänder då in en ny ansökan för aktuell boendeform.