Startsida
SHIS logotyp
search

En del av

Stockholms stad

SHIS logotyp
search

Aktuellt

Framgångsrik samverkan med stadsdelen kring etablering och integration

2022-04-29


I Hässelby-Vällingby har SHIS Bostäder och stadsdelen utvecklat ett nära samarbete för att påskynda etablering och integration av nyanlända. Under två timmar varje vecka finns samhällsvägledare från stadsdelsförvaltningen tillgängliga i receptionerna i SHIS bostadsanläggningar.


Eftersom SHIS har både reception och god kontakt med sina hyresgäster blev det naturligt för stadsdelen att förlägga sina infodiskar där. Syftet med infodiskarna är att ge individen information och länka till olika kontaktytor i civilsamhället, och att de finns på plats i bostadsanläggningarna ger större möjlighet att nå nyanlända och stötta dem i att komma in i samhället.


”Samarbetet med stadsdelen gör att vi tillsammans kan stötta nyanlända i en tidig fas i deras etablering. Vi ser också att fler och fler nyanlända hushåll hittar ett eget långsiktigt boende med hjälp av bostadsvägledningen. Vi vill gärna få till det på samma sätt med fler stadsdelar eftersom vi ser att det ger effekt”, säger Christian Morales, enhetschef verksamhetsområde Nyanlända.


SHIS bovärdar som bland annat stöttar hyresgästerna med bostadsvägledning får alla möjliga typer av frågor från hyresgästerna och då är det perfekt att stadsdelen också har sina samhällsvägledare på plats.


”Vi får alla typer av frågor från hyresgästerna men ansvarar främst för frågor som rör bostaden och behöver därför ofta hänvisa vidare. Infodisken hjälper hela vägen”, säger Farooq Ahmed som jobbar i receptionen på ett av SHIS boenden i Hässelby strand.


Läs mer om samarbetet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Med anledning av Ukraina

2022-03


Det som händer i Ukraina väcker mångas engagemang att hjälpa människor som är på flykt från kriget. Stadens och SHIS verksamheter som möter flyktingar har i nuläget inte behov av mat, kläder och andra gåvor.

 

Stockholms stad har en mailadress frivillig.sof@stockholm.se dit du gärna får vända dig. Även Röda Korset har samlat information om hur du kan hjälpa och bidra på olika sätt, till exempel genom gåvor eller genom olika typer av engagemang


SHIS på Socionomdagarna i Älvsjömässan

2021-09-10


SHIS fanns representerade på Socionomdagarna i form av en monter i mässhallen och som talare i föreläsardelen, där Matilda Klintemård och Christian Morales berättade om vårt arbete med våra nyanlända och deras resa till egen bostad. Vår huvudbudskap? Att vi kommer långt med samverkan inom staden ihop med stadsdelarna och förvaltningarna. Även civil samhället har en viktig roll att spela.


Socionomdagarna

Nyfixade lägenheter på Älvsjö Boende med stöd och nolltolerans

2021-09-02

I september kan vi välkomna 10 nya hyresgäster till nyfixade och fräscha lägenheter!

Vi är då klara med återuppbyggnaden av den korridor som förra vintern brandskadades på Älvsjö Boende med stöd och nolltolerans.


Vårt boende riktar sig främst till personer med tidigare missbruksproblematik som är motiverade eller behöver fortsatt motivation att vilja göra en förändring. Vi arbetar för att våra hyresgäster ska bibehålla och öka sina förutsättningar till ett nyktert och drogfritt liv på ett hållbart sätt.

Vi har ett motiverande förhållningssätt och ett lågaffektivt bemötande i arbetet med våra hyresgäster. Målet är att våra hyresgäster ska bli självständiga genom att motivera till förändring genom att de själva får insikt, tar ansvar och kan välja och vara medveten om eventuella konsekvenser.

Boendestödjarna arbetar på individnivå och möter våra hyresgäster där de befinner sig, för att kunna ge rätt stöd. Stödet planeras i dialog med stadsdelsförvaltningen och med hyresgästen. Boendestödjarna har en vägledande funktion i det vardagliga livet och är ett stöd i kontakten med olika myndigheter. För att skapa förutsättningar för våra hyresgäster att komma vidare till eget boende ser vi nyttan av att samarbeta med flera aktörer, där vi hjälper till och lotsar till rätt instanser.


För ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss eller läsa mer på vår hemsida. Du kan även läsa mer om vårt uppdrag och andra boendeformer på hemsidan.


Sektionschef
Charlotte Jonsson 08-508 38 751
Mejladress: sektion09@shis.se


Varmt välkomna med er ansökan