Startsida
SHIS logotyp
search

En del av

Stockholms stad

SHIS logotyp
search

Tillgänglighetsredogörelse för shis.se

Stiftelsen SHIS Bostäder står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.

Här beskrivs:

 • hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
 • eventuella kända tillgänglighetsproblem
 • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Så gör du om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig är du välkommen att kontakta oss för att ta del av informationen på annat sätt.

 

Kontakt: info@shis.se

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi arbetar löpande med att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav kan du meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

 

Skicka ett mejl till: info@shis.se

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 

Är du inte nöjd med hur hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du kontakta DIGG för att påpeka det.

Anmäl bristande tillgänglighet, Myndigheten för digital förvaltnings webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Innehåll som inte är tillgängligt

Vi är medvetna om att webbplatsen shis.se har vissa brister i sin förenlighet med lagkraven för digital tillgänglighet. Tillsammans med vår webbleverantör genomför vi ett antal åtgärder kopplat till detta. Vår ambition är att ha åtgärdat samtliga kända tillgänglighetsbrister under år 2024.

Bristande förenlighet med lagkraven

 • Design för ”dark mode" samt knappar och annat som behöver ramar föra att skapa sammanhang i kontrastläge.
 • Skip-länkar som ej fungerar tillfredsställande.
 • Oregelbundna fokusmarkeringar med ibland bristande kontrast.
 • Popup-menyer ej tillgängliga på vissa punkter.
 • Otydlig rubrikstruktur i modul ”Aktuellt” på startsidan samt dålig kontrast mellan text och bakgrund i datumtext.
 • Saknar reglage i videospelare för att kunna styra med så väl mus som tangentbord.
 • Ej responsiv videospelare.
 • Mobilmenyn ej tillgänglig på vissa punkter.
 • Sök i sidhuvud i mobil ej tillgängligt på vissa punkter.
 • Nyhetsarkiv ej tillgängligt på vissa punkter.
 • Pressrum ej tillgängligt.

 

Hur vi testat webbplatsen

Tillgänglihetsanalys gjord av webbleverantör.

 

Webbplatsen publicerades: Mars 2021.

Senaste bedömningen gjordes: den 11 april 2024.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast: den 21 maj 2024.