Startsida
SHIS logotyp
search

En del av

Stockholms stad

SHIS logotyp
search

Information om kameraövervakning

SHIS Bostäder har på några platser ett antal trygghetskameror uppsatta för att skapa trygghet för våra hyresgäster och i våra fastigheter. Att sätta upp en kamera är aldrig ett förstahandsalternativ utan sätts endast upp när andra trygghetsskapande åtgärder inte hjälpt.


Där vi har trygghetskameror uppsatta finns alltid informationsskyltar som visar att vi filmar, vem som är ansvarig och kontaktuppgifter till oss för frågor. Skyltarna är placerade så att du kan se dem innan du går in i ett område som övervakas.


Hur behandlas materialet?

Innan en kamera sätts upp görs en behovsanalys enligt krav från EU och behovet av att ha en uppsatt kamera kvar utvärderas regelbundet.


Inspelat material sparas i 7 dagar och det är endast ett fåtal personer inom SHIS som har rätt att ta del av filmerna och enbart när det behövs för att utföra en arbetsuppgift.


Det inspelade materialet kan komma att delas med andra myndigheter om de har ett berättigat behov att ta del av uppgifterna, till exempel polisen vid en förundersökning.


Personuppgifter

Vid kameraövervakning sker en behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för kameraövervakningen är punkt f) i artikel 6 i Dataskyddsförordningen, en så kallad intresseavvägning. Det berättigade intresset avser att öka tryggheten i våra bostadsområden, minska skadegörelsen samt förhindra brott.


SHIS Bostäder är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter vid kameraövervakningen. SHIS följer gällande lagar för kameraövervakning och personuppgiftshantering.


Har du frågor gällande SHIS kameraövervakning kan du kontakta SHIS dataskyddsombud på dataskyddsombud@shis.se eller genom att ringa vår växel på telefon 08-508 38 700.


Vid klagomål på vår behandling av personuppgifter har du rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsfrågor.