Startsida
SHIS logotyp
search

En del av

Stockholms stad

SHIS logotyp
search

Boendetid och kriterier för vidareflytt

Boendetid

Den sammanlagda boendetiden i respektive boendeform är fem år, vilket beror på att detta är den maximala tiden för avstående från besittningsskydd. En individuell planering ska dock alltid göras och kortare tid planläggas utifrån individens personliga förutsättningar i boendekarriären.

 

Kriterier för att gå vidare i boendekedja från Boende med stöd eller Avtalat boende

Grundprincipen vid övergång till kontrakt utan kompletterande avtal är att hyresgästen kan visa goda boendereferenser från SHIS sex månader bakåt i tiden. Har hyresgästen bott i boende med stöd ska det inte finns ett kvarstående stödbehov.

 

Kriterier för vidareflytt

Hyresgästen ska:

  • klara ett självständigt boende och uppvisa goda boendereferenser minst sex månader bakåt i tiden. Med goda referenser avses att hyra betalats i tid, att ha skött boendet, att störningsärenden saknas samt att eventuell hyresskuld till SHIS är reglerad. Vid boendereferenser för boende och bostad har SHIS tolkningsföreträde.
  • ha regelbunden inkomst tre månader framåt i tiden. Försörjningsstöd godtas som inkomst. Inkomsten ska vara i den nivå att man efter erlagd hyra ska ha kvar ett belopp motsvarande kronofogdemyndighetens förbehållsbelopp eller vid ekonomiskt bistånd, beloppet för riksnormen för försörjningsstöd.
  • ungdomar (18-25 år) med försörjningsstöd ska ha en planering inom socialtjänsten med syfte att (på sikt) uppnå självförsörjning.
  • självständigt ha betalat hyran till SHIS eller Stadsdelsförvaltningen, med riktmärke runt sex månader.
  • ha en planering för skulder, om sådana finns.
  • vara registrerad i Bostadsförmedlingens kö och avgiften ska vara betald.
  • ha svenskt medborgarskap eller uppehållstillstånd.