SHIS Bostäder är Stockholm stads bostadssociala resurs. I ett 40-tal fastigheter med cirka 4 100 lägenheter erbjuder vi trygga boenden för stockholmare som av ekonomiska eller sociala skäl har hamnat utanför den ordinarie bostadsmarknaden.

 

Lägenheterna förmedlas som genomgångsbostad med korttidskontrakt, dels via stadens socialtjänst, dels via Bostadsförmedlingen i Stockholm. SHIS Bostäder har även stadens uppdrag att tillhandahålla tillfälliga bostäder åt nyanlända stockholmare.

 

Lediga lägenheter för Socialtjänsten

Antal lediga lägenheter hos oss just nu:

Boende med stöd:
2 lägenheter

Avtalat boende för familj: 
7 lägenheter

Kötiden till boendeformen ”Avtalat boende för ungdom” är nu cirka en till två månader.

Välkommen med din ansökan!

Våra fastigheter