Vår VD

SHIS Bostäder är Stockholms stads bostadssociala resurs med stadens uppdrag att tillhandahålla genomgångsbostäder för personer som av sociala och/eller ekonomiska skäl är i behov av tillfällig bostad, samt mer varaktiga bostäder för personer som är i behov av utökat boendestöd. Vi är en kommunal stiftelse helt utan syfte att vara vinstdrivande, något som känns extra bra i en verksamhet avsedd för att hjälpa personer i utsatta situationer.

 

Stockholm är en stad i ständig tillväxt och med stadens utveckling och utbyggnad, blir betydelsen och behovet av våra tjänster extra tydlig. En av mina viktigaste uppgifter är därför att tillse en fortsatt säker utveckling av vårt hyrda fastighetsbestånd, som vi i nära samarbete med såväl allmännyttiga bostadsbolag som privata aktörer tillhandahåller.

 

Boendemodellen vi erbjuder genom stadens socialtjänst är sverigeunik och utan den skulle många stockholmare som av olika anledningar hamnat utanför den reguljära bostadsmarknaden stå helt utan bostad och stadsbilden skulle se betydligt annorlunda ut.

 

Som vd för SHIS är jag stolt över att tillsammans med kompetenta medarbetare och en engagerad styrelse, få bedriva en för Stockholm så pass viktig verksamhet. Sedan 1963 har SHIS spelat en viktig roll i staden, och kommer garanterat göra det även framöver.

 

Anders Kindberg, vd för SHIS Bostäder