Synpunkter och klagomål

Klagomål och synpunkter lämnar du till ansvarig personal på den anläggning där du bor. Kontaktinformation hittar du under fliken Våra bostäder i huvudmenyn.