För socialsekreterare och beställare inom stadens förvaltningar

SHIS Bostäder erbjuder Stockholms stads nämnder med socialtjänstansvar olika boendelösningar, med eller utan stöd i boendet.
Du når vår förmedlingsenhet via e-post på formedlingsenheten@shis.se eller via vår växel på telefon 08-508 38 700

Information om priser, vår boendekedja samt det material som våra bovärdar går igenom med våra hyresgäster finns här: 

SHIS avgifter från och med 2021-01-01
Boendekedja inom SHIS 
Vår boskola
Uppskattad kötid
Vägledning för användande av SHIS
Våra fastigheter

 

 

Avtalat boende för ungdom, vuxen & familj riktar sig för ungdom till unga mellan 18-25 års ålder, för vuxen till personer över 25 år och för familj till hushåll från 18 år och uppåt, som av sociala eller ekonomiska skäl är i behov av bostad.
Beskrivning

 

Boende för personer med erfarenhet av relationsvåld är till för personer, med eller utan barn, som efter den akuta fasen är i behov av boende med visst stöd.
Beskrivning

 

Boende med stöd för ung vuxen är för personer från 18 upp till 30 år som är behov av stöd för att få ordning och struktur i vardagen. Målet är att efter boendetiden vara rustad för att klara ett eget boende.
Beskrivning
 

Boende med stöd för vuxen är för personer 25 år eller äldre som behöver stöd för att klara ett eget boende. Målet är att efter boendetiden vara rustad för att klara ett eget boende.
Beskrivning
 

Boende med stöd och nolltolerans är för personer över 25 år som saknar boendereferenser och som är i behov av stöd för att klara ett eget boende i en boendemiljö där nolltolerans mot alkohol- och narkotikabruk råder.
Beskrivning

Filer