För socialsekreterare

SHIS Bostäder erbjuder socialtjänsten i Stockholms stad olika boendelösningar med eller utan kompletterande stöd. Beskrivningar av våra tjänster finner du under respektive boendeform. Du kan alltid ta kontakt med oss för att diskutera olika lösningar för din klient. Förfrågan om plats görs via formulär till höger.

 

Du når oss via e-post på info@shis.se, eller via vår växel på telefon: 08-508 38 700.

Vi tar emot alla sorters frågor och skickar dig vidare till rätt person.

SHIS boendekedja

 

Avtalat boende för ungdom, vuxen & famij riktar sig för ungdom till unga mellan 18-25 års ålder, för vuxen till personer över 25 år och för familj till hushåll från 18 år och uppåt, som av sociala eller ekonomiska skäl är i behov av bostad.
Beskrivning

 

Boende för personer med erfarenhet av relationsvåld är till för personer, med eller utan barn, som efter den akuta fasen är i behov av boende med visst stöd.
Beskrivning

 

Boende med stöd för ung vuxen är för personer från 18 upp till 30 år som är behov av stöd för att få ordning och struktur i vardagen. Målet är att efter boendetiden vara rustad för att klara ett eget boende.
Beskrivning
 

Boende med stöd för vuxen är för personer 25 år eller äldre som behöver stöd för att klara ett eget boende. Målet är att efter boendetiden vara rustad för att klara ett eget boende.
Beskrivning
 

Boende med nolltolerans är för personer över 25 år som saknar boendereferenser och som är i behov av en boendemiljö där nolltolerans mot alkohol- och narkotikabruk råder.
Beskrivning

Filer