För socialsekreterare

SHIS Bostäder erbjuder socialtjänsten i Stockholms stad olika boendelösningar med eller utan kompletterande stöd. Beskrivningar av våra tjänster finner du i länken under varje verksamhet. Du kan alltid ta kontakt med oss för att diskutera skräddarsydda lösningar för din klient. Förfrågan om plats görs via formulären till höger.

Kontakt:

Kontakta oss via e-post på info@shis.se, eller via vår växel på telefon: 08-508 38 700.

Vi tar emot alla sorters frågor och skickar dig vidare till rätt person.

Information om avtalat boende

Genom att klicka på den här länken kan du läsa om SHIS boendekedja

Genom att klicka på den här länken får du upp en Powerpoint-presentation som beskriver hur vi arbetar med hyresgästerna i vår Boskola

Prislista 2018

 

 • Mellanboende för kvinnor med erfarenhet av våld i en nära relation.
  Boendet är för kvinnor, med eller utan barn, som efter den akuta fasen är i behov av boende och visst stöd.
  Beskrivning
 • Boende med stöd för ung vuxen är för personer 18-30 år som är behov av stöd för att få ordning och struktur i vardagen. Målet är att efter boendetiden vara rustad för att klara ett eget boende.
  Beskrivning
   
 • Boende med stöd för vuxen är för personer 25 år eller äldre som behöver stöd för att klara ett eget boende.
  Beskrivning
   
 • Referensboende är för personer som saknar boendereferenser. Målet är att efter boendetiden uppfylla kraven för en genomgångsbostad hos SHIS eller en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden.
  Beskrivning
 • Boende för familj i behov av tillfällig bostad i väntan på annan mer permanent boendelösning.
  Beskrivning
   
 • Träningsboende för ungdom är för ungdomar 18-24 år som för tillfället inte uppfyller kraven för genomgångsbostad för ungdom hos SHIS.
  Beskrivning
   
 • Träningsboende för vuxen är för vuxna från 25 år som för tillfället inte uppfyller kraven för genomgångsbostad hos SHIS.
  Beskrivning

Filer