SHIS värdegrund

Vår värdegrund är:

  • Pålitlighet
  • Engagemang
  • Kompetens
  • Konsekvens

SHIS ska uppfattas som en pålitlig, engagerad, konsekvent och kompetent hyresvärd, arbetsgivare samt samarbetspartner. Arbetet med visionen och värdegrunden går som en röd tråd genom allt utvecklingsarbete som genomförs i organisationen. De finns med som grundläggande utgångspunkter i samtliga styr- och stöddokument som utarbetas.