SHIS styrelse

SHIS angelägenheter handhas av en styrelse bestående av fem ledamöter och tre suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige och har det yttersta ansvaret för SHIS verksamhet.

Du kommer i kontakt med vår styrelse genom att klicka på deras namn.

 

Ledamöter

Banar Sabet (C), ordförande

Alexandra Mattsson Åkerström (V), vice ordförande

Yvonne Fernell - Ingelström (M)

Elin Hjelmestam (L)

Karin Gustafsson (S)

 

 

Suppleanter:

Stephan Gullberg (MP)

Leif Kroon (KD)

Bailey Pérez Bueno (S)