Startsida
SHIS logotyp
search

En del av

Stockholms stad

SHIS logotyp
search

Vårt uppdrag

I nära samarbete med stadens stadsdelsförvaltningar och Enheten för hemlösa tillhandahåller SHIS Avtalat boende, Boende med stöd, Boende med stöd och nolltolerans samt Boende för personer med erfarenhet av relationsvåld. SHIS upplåter även Boende för nyanlända, på uppdrag av staden.

Vad skiljer SHIS Bostäder från andra hyresvärdar?

Våra fastigheter bemannas av kompetent och serviceinriktad personal som under boendetiden hjälper hyresgästerna med ett grundläggande bostadssocialt stöd. Vi arbetar både praktiskt och motiverande med hyresgästerna för att stärka hyresgästerna i deras boende. Målsättningen är att hyresgästen under boendetiden ska rustas för att så småningom klara grundläggande bostadssociala färdigheter i ett eget boende på den ordinarie bostadsmarknaden.


Vår personal svarar på hyresgästernas frågor angående bostadsituationen i Sverige och Stockholm generellt, samtidigt som vi har möjlighet att snabbt kunna ta tag i eventuella boenderelaterade problem som uppstår under boendetiden hos oss. I det dagliga arbetet och i vår boskola bistår vi hyresgästerna i allt från frågor kring hyresbetalningar och bostadsköer till störningar och sophantering. Vår boskola anpassas individuellt efter hyresgästens specifika behov eller så diskuterar vi aktuella boenderelaterade ämnen i grupp.


Vår personal är på plats varje helgfri vardag och en kväll per vecka. Under övriga kvällar, nätter och helger har vi en egen störningsjour som besöker våra fastigheter och som nås på telefon. Störningsjouren bistår med akuta felanmälningar och störningsärenden efter kontorstid.


Stiftelsen SHIS Bostäder instiftades 1963 (då Stiftelsen hotellhem i Stockholm) och verksamheten vilar på den stadga som kommunfullmäktige fastställde samma år och med ändringar 1970 (Kfs.1970:43)