Startsida
SHIS logotyp
search

En del av

Stockholms stad

SHIS logotyp
search

Åsa Öttenius, Ann Hilmersson, Catarina Helling, Joen Rey

SHIS ledning

SHIS ledning består av vd och tre avdelningschefer

Åsa Öttenius, vd

Anställd 2020. Tidigare erfarenhet: Fastighetsdirektör Stockholms stads fastighetskontor, VD SISAB och vice VD och avdelningschef SISAB.


Ann Hilmersson, avdelningschef, avdelningen för verksamhetsstöd

Anställd 2010. Tidigare erfarenhet: Ann har ett långt förflutet inom Socialförvaltningen med chefsuppdrag och strategiska utvecklingsuppdrag inom tillstånds- och HR-frågor.


Catarina Helling, avdelningschef, verksamhetsavdelningen

Anställd 2017. Tidigare erfarenhet: Olika chefsuppdrag inom socialtjänst såsom Ekonomiskt bistånd, Arbetsmarknadsfrågor, Familjerätten, ensamkommande barn. Strategisk tjänst för Södertörnskommunerna kring nyanländafrågor.

 

Joen Rey, fastighetschef, fastighetsavdelningen

Anställd 2014, fastighetsavdelningschef sedan 2021. Tidigare erfarenhet: Fastighetsförvaltare med ansvar för bland annat verksamhetsanpassningar, uppstart och avveckling av anläggningar samt underhållsarbeten.