OCR-nummer

OCR-numret finns längst ner på din hyresavi och är den kod som krävs för att vi ska veta vem som har betalat in hyrespengar till oss och för vilken månad och lägenhet inbetalningen gäller.
Det är därför viktigt att du betalar in din hyra på det inbetalningskort som du får hemskickat av oss varje månad.