Ny VD till SHIS Bostäder

Vi välkomnar Åsa Öttenius som ny VD till SHIS!

Styrelsen har den 16 mars fattat beslut om att tillsätta Åsa Öttenius som ny VD för SHIS. Hon tillträder tjänsten den 1 april.

Som jag tidigare berättat har Åsa många års erfarenhet av arbete i staden och som ledare. För närvarande har hon ett uppdrag som Elgeneral/Elsamordnare på Stadsledningskontoret. Dessförinnan har hon bland annat varit direkör vid Fastigheskontoret och VD för Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB).

Efter offentliggörandet av presidiets och Stadsledningskontorets förslag till ny VD för SHIS har flera uttryckt sin glädje över att Åsa med sina goda ledaregenskaper, sin långa erfarenhet och kompetens blir ny VD för SHIS.

Varm välkommen Åsa!

Ann Hilmersson, tf Vd