När något blir fel - Felanmälan

När du får ett fel i din lägenhet har du en skyldighet som hyresgäst att anmäla detta skyndsamt till SHIS Bostäder. Du gör det enklast genom att besöka SHIS lokalkontor i huset där du bor. I broschyren som du finner längst ner på den här sidan får du hjälp med vad olika saker kallas. Det underlättar både för dig och vår personal så att vi kan avhjälpa felet så snabbt som möjligt. Det är viktigt att du är tillgänglig när reparatören kommer för att reparera skadan eller att du ger oss tillåtelse att öppna din dörr om du inte har möjlighet att vara hemma.

Se våra instruktionsfilmer om hur du själv kan lösa problem som kan uppstå i lägenheten.

Filer