Startsida
SHIS logotyp
search

En del av

Stockholms stad

SHIS logotyp
search

När du flyttar in

Vi vill att alla våra hyresgäster skall trivas i våra fastigheter, i vår närmiljö och med personalen som jobbar på SHIS Bostäder. Vi är övertygade om att ett trivsamt och tryggt hem är grunden till ett bra liv. Därför tycker vi att det är extra viktigt att vi tillsammans hjälps åt att värna en sund och trygg boendemiljö. Vi tar därför hänsyn till varandra genom att inte störa med hög musik på kvällar och nätter samt håller rent och snyggt i och omkring våra bostäder.

Avstående av besittningsskydd

När du tecknar hyreskontrakt hos oss är det ett andrahandskontrakt med begränsad boendetid och en kalendermånads ömsesidig uppsägningstid. Du skriver även på ett dokument där du avsäger dig besittningsrätten för lägenheten. Det innebär att du inte får någon förlängning av ditt hyreskontrakt efter hyrestidens utgång. Du har inte rätt att hyra ut eller låna ut lägenheten du kan inte byra lägenheten mot en annan lägenhet.


Nycklar och lås

Du kvitterar ut dina lägenhetsnycklar i samband med att du tecknar kontrakt och flyttar in hos oss. Nycklarna är personliga och det är inte tillåtet att göra extra kopior. Det är heller inte tillåtet att byta låscylinder till en annan än den som sitter i dörren när du flyttar in. Du kvitterar ut dina nycklar genom att underteckna en nyckelkvittens vid inflyttning.

Om du tappar dina nycklar ska du göra en polisanmälan och meddela personalen i den fastighet där du bor för att kunna kvittera ut nya nycklar. Vi byter alltid cylinder när nycklar har kommit bort och det är du som hyresgäst som står för kostnaden för arbete och material.


Hyresinbetalning

Det är viktigt att du betalar in din hyra i tid. Sista datum för hyresinbetalning finns angivet på din hyresavi. Om du inte betalar din hyra i tid kommer du att debiteras en påminnelseavgift och upphör du med att betala din hyra kommer du att sägas upp från ditt boende. Om du av någon orsak vet om att din hyra kommer att betalas senare är det viktigt att du meddelar detta till personalen i fastigheten där du bor. Det är också viktigt att du använder det OCR-nummer som finns angivet på hyresavin. OCR-numret är unikt för varje månad och är till för att din hyra ska registreras rätt i våra system.


Bostadsförmedlingen i Stockholm

Förutsatt att du betalar din avgift i tid, behåller du din plats i kön till bostadskön i Stockholms stad under tiden du bor hos oss. För att öka dina chanser till en egen bostad är det viktigt att du ställer dig i kö hos fler bostadsförmedlingar. SHIS personal hjälper dig gärna med tips och råd!


Synpunkter på ditt boende

Har du synpunkter på ditt boende kontaktar du i första hand personalen i den fastighet där du bor. De tar emot dina synpunkter som du kan framföra skriftligen eller muntligen. De kommer att återkoppla till dig inom en vecka.


Besiktning av lägenhet

Din lägenhet besiktas innan du flyttar in. Vid besiktningen noteras eventuella skador och slitage. Det är viktigt att du närvarar vid besiktningen samt att du undertecknar besiktningsunderlaget innan du flyttar in. Upptäcker du skador eller slitage som vi missat vid besiktningen är det viktigt att du så snart som möjligt anmäler dessa till personalen. Du ska se till att de förs in i ditt besiktningsprotokoll. Under boendetiden ansvar du för lägenhetens skick och du kommer att debiteras för de skador som uppstår på grund av oaktsamhet eller överslitage.


Underhållsbesiktning

Varje år utför vi underhållsbesiktning av samtliga lägenheter. Inför besiktningen kommer du att få ett brev med tid och datum för besiktningstillfället av just din lägenhet så att du har möjlighet att närvara.


Boendeplan och uppföljning av boendet

I samband med att du flyttar in hos oss så upprättar vi gemensamt en boendeplan. Boendeplanen syftar till att gå igenom dina förutsättningar att komma vidare till ett eget boende. Utifrån dina förutsättningar lägger vi upp en plan för hur du på snabbaste sätt ska komma vidare till ett eget boende.


Boskola

I vår boskola erbjuder vi våra hyresgäster grundläggande samhällsinformation samt hur man sköter om och underhåller sin lägenhet på bästa sätt.


Uppsägning av hyreskontrakt

Du säger upp ditt hyreskontrakt personligen i receptionen i fastigheten där du bor. Du kan även boka en tid med en bovärd. Om du bor i ett avtalat boende eller i ett boende med stöd är det hos din socialsekreterare som du meddelar att du vill säga upp ditt kontrakt.


Boendereferenser

Innan du har skrivit avtal med din nya hyresvärd kommer de att ringa till oss för att få information om hur ditt boende har fungerat hos oss. I en boendereferens är man intresserad av att hyran är betalad i tid och att man har skött sig enligt de regler som hyresvärden har satt upp kring skötsel av lägenhet och störningar.


Skadedjur

Om du misstänker att du har skadedjur i din lägenhet är du skyldig att så fort som möjligt anmäla det till personalen i fastigheten där du bor. Du är även skyldig att ge oss tillgång till din lägenhet vid en eventuell sanering samt att du måste förlja de förhållningsregler som gäller i samband med en sanering.