Startsida
SHIS logotyp
search

En del av

Stockholms stad

SHIS logotyp
search

För dig som är ny i Sverige

Vi vill vara med att skapa goda förutsättningar för nyanlända att etablera sig i samhället. En genomgångsbostad hos oss är början på den vägen. Målet är att du med råd och stöd av vår personal och Stockholms stads olika etableringsprogram snabbt ska komma ut i egen försörjning och skaffa ett eget boende.

På den här sidan länkar vi till olika verksamheter som ska hjälpa dig med din etablering i samhället.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Deras jobb är att så effektivt som möjligt föra samman dem som söker medarbetare med dem som söker jobb. En viktig uppgift för Arbetsförmedlingen är också att rusta de som står långt ifrån arbetsmarknaden. På så sätt bidrar de till att förhindra utslagning och öka sysselsättningen.

Arbetslivsinriktad rehabilitering är en verksamhet som Arbetsförmedlingen bedriver i samarbete med Försäkringskassan. Målet är att fler människor med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning eller ohälsa ska kunna börja arbeta igen. Arbetsförmedlingen gör det lättare att komma in på arbetsmarknaden genom att ta tillvara och utveckla den arbetssökandes resurser och kompetens.

I Arbetsförmedlingens etableringsprogram ingår att ge nyanlända rätt förutsättningar för att så snabbt som möjligt lära sig svenska, få jobb och klara sin egen försörjning. En del i detta arbete handlar om att fånga upp nyanlända som saknar de kunskaper som krävs på arbetsmarknaden och se till att de först och främst ägnar sig åt utbildning. Vi ska också erbjuda kompetenskartläggning för asylsökande för att snabba på etableringen om de får uppehållstillstånd i Sverige.

Länk till Arbetsförmedlingen på flera språk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till Arbetsförmedlingens etableringsprogram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Jobbtorg Stockholm - för dig som får försörjningsstöd

Du som får försörjningsstöd blir inskriven hos Jobbtorg Stockholm. De ger dig stöd och coachar dig för att du ska hitta ett jobb eller utbildning. Efter du har fått din ansökan om försörjningsstöd beviljad kommer din handläggare på stadsdelen boka ett möte för dig med en handläggare på Jobbtorg Stockholm. Jobbtorg Stockholm har flera olika kontor runt om i Stockholms stad och du kommer att bli hänvisad till det kontor som ligger närmast dig. Du får en egen coach och tillsammans gör ni en plan för dig som syftar till att du ska kunna komma ut i arbete eller studier.

Länk till Jobbtorg Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Svenska för invandrare - SFI
Svenska för invandrare (SFI) är en utbildning som du kan kombinera med arbete, praktik och andra kurser. På sfi får du lära dig att tala, skriva, läsa och förstå svenska. Du kan söka till sfi när som helst på året. Sfi har tre studievägar med kurser på olika nivåer. När du anmäler dig till sfi får du veta vilken studieväg och kurs som passar dig.

Länk till Svenska för invandrare SFI Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Centrum för samhällsorientering - Ny i Sverige

Samhällsorientering är en gratis kurs om det svenska samhället. Kursen ger personer som är nya i Sverige kunskap om sina rättigheter och skyldigheter, svensk demokrati och hur samhället är organiserat. Samhällsorientering är på deltagarnas modersmål eller annat språk de kan väl. Det är antingen arbetsförmedlingen eller hemkommunen som anmäler deltagare till kursen.


Länk till Centrum för samhällsorientering - Ny i Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På flera språk:


Boken "Om Sverige" på olika språk