Startsida
SHIS logotyp
search

En del av

Stockholms stad

SHIS logotyp
search

Skötsel av lägenhet

Alla som bor i en lägenhet omfattas av den så kallade vårdplikten. Vårdplikten innebär att du har en skyldighet att ta hand om din lägenhet och ansvara för att inga onödiga skador uppkommer i den. Vårdplikten regleras i hyreslagen och samverkar med hyresvärdens underhållningsplikt. Har du frågor kring hur du bäst tar hand om din lägenhet är du välkommen att kontakta personalen i fastigheten där du bor.

Vårdplikt

Hyresgäster i en hyresrätt omfattas av reglerna i hyreslagen, det vill säga jordabalkens tolfte kapitel. I kapitlets 24 § finns reglerna som behandlar hyresgästens vårdplikt. Det tre viktiga områden som du bör uppmärksamma särskilt.

 

  1. Aktsamhet Som hyresgäst måste du under hyrestiden iakkta aktsamhet och se till att lägenheten hålls städad och ren och att den är fri från skadedjur.
  2. Skador och ersättningar Om det uppkommer skador på grund av att du eller någon som besöker din lägenhet har varit oaktsam kommer du som hyresgäst att bli skyldig att ersätta hyresvärden för skadan. Värt att notera är att du också ansvarar för skador som orsakats av personer som befinner sig i lägenheten på din inbjudan.
  3. För brand- och vattenskador som du har orsakat på grund av att du har varit oaktsam eller försummat att göra en felanmälan kan du komma att bli ersättningsskyldig för. Det är därför väldigt viktigt att du tecknar en hemförsäkring som skyddar dig som hyresgäst mot höga kostnader för reparationer.