Startsida
SHIS logotyp
search

En del av

Stockholms stad

SHIS logotyp
search

Ordningsregler

Enligt hyreslagen ska hyresgästen se till så att grannar inte utsätts för störningar samt att iakttaga allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick i fastigheten. Hyresgästen är även skyldig att se till så att detta följs av besökande gäster eller annan som där utför arbete för hans räkning.

 

I syfte att uppfylla dessa bestämmelser förbinder sig hyresgästen att iaktta nedanstående ordningsregler. Bestämmelserna är inte uttömmande vilket innebär att även sådant som inte angivits nedan kan vara åsidosättande av hyresgästens ovannämnda skyldighet att inte utsätta grannar för störningar.

 

För den gemensamma trivseln förbinder sig samtliga hyresgäster att:

 • Inte lämna fönster öppet så länge att risk uppstår att vatten- och avloppsledningar fryser.

 

 • Undvika vattenspolning sen kvälls- och nattetid samt tillse att vattenkranar inte lämnas öppna.

 • Inte spela musik så att störningar uppkommer för kringboende.

 • Att spika eller borra är inte tillåtet.

 • Vid uppsättning av tavlor ta kontakt med personalen.

 • Inte placera föremål som kan hindra framkomlighet vid entré, i korridorer, i trapphus, vinds- eller källargångar.

 • Utge ersättning till stiftelsen för låsöppning genom SHIS störningsjour samt att betala ersättning om stiftelsen tvingas ta bort föremål enligt ovan.

 • Genast anmäla fel eller brister som uppstår i lägenheten. Om fel uppstår med en större skada som följd, och du inte anmält det, kan du bli ersättningsskyldig.

 • Inte sätta upp parabolantenner, utomhusantenner, skyltar, markiser eller dylikt.

 • Inte grilla på balkong- eller altanräcke samt att inte skaka mattor och sängkläder från fönster eller balkong.

 • Vid längre bortovaro från lägenheten meddela detta till personalen.

 • I sopnedkastet lägga ned endast väl inslagna och ej för stora sopor. Övrig sophantering hanteras enligt lokal anvisning.

 • Inte röka i fastighetens allmänna utrymmen.


 • Inte husera hund, katt eller annat djur i lägenheten. Dispens kan erhållas om särskilda behov föreligger som kan styrkas med intyg.