Frågor och svar kring SHIS boenden för nyanlända

Vad är SHIS Bostäders roll i bosättningen av stadens nyanlända?

  • SHIS Bostäder har stadens uppdrag att ordna med genomgångsboende åt de nyanlända som har blivit kommunplacerade i Stockholm.

Vilka är SHIS Bostäder?

  • SHIS Bostäder (Stiftelsen hotellhem i Stockholm) är en kommunal stiftelse och hyresvärd som sedan 1963 har haft Stockholms stads särskilda uppdrag att tillhandahålla genomgångsbostäder till personer som av olika sociala eller ekonomiska skäl inte har möjlighet att skaffa en lägenhet på egen hand.

Hur länge får man bo hos SHIS Bostäder?

  • Alla hyresgäster tecknar ett korttidskontrakt med avstående av besittningsskydd. Det innebär att man maximalt får bo kvar i fem år. SHIS personal har återkommande uppföljningsmöten med alla hyresgäster där man går igenom förutsättningarna för att flytta vidare till ett eget boende.

Finns det personal i fastigheterna?

  • Alla våra fastigheter är bemannade med egen personal som finns på plats under kontorstid.  Bovärdarnas roll är att stötta hyresgästerna med visst bostadssocialt stöd. Det bostadssociala stödet handlar om förmedlande av grundläggande kunskaper i hur man sköter en lägenhet och hur man förväntas vara som en ”god granne” i ett flerfamiljshus. De arbetar också aktivt med att följa upp hur de boende arbetar med att söka lägenhet. Våra bovärdar, tillsammans med sektionschefer, sköter även det administrativa arbetet som hör till en hyresvärd. De fungerar också som representanter för verksamheten i relation till myndigheter, socialtjänst, skola, omsorg, närboende och idéburna organisationer.