Boende med stöd för ung vuxen

Boende med stöd för ung vuxen är till för personer från 18 upp till 30 års ålder som på grund av psykisk eller fysisk ohälsa, eller som av andra skäl inte klarar av att strukturera upp vardagen och som i och med det är i behov av en bostad där stödinsatser erbjuds. Stödboende är en avgiftsbelagd tjänst som utöver den månatliga hyreskostnaden debiteras beställande socialtjänst.

Förfrågan om plats och beskrivningar av våra tjänster finns under fliken För socialtjänsten

SHIS Stadshagen

I Stadshagen har SHIS 45 lägenheter för personer i åldrarna 18-30 år med:

  • Psykisk ohälsa
  • Neuropsykiatriska diagnoser och/eller
  • Som av andra skäl inte klarar av att få ordning och struktur i vardagen

Den enskilde ges stöd i det vardagliga livet för att på så sätt stärka den egna förmågan att leva ett självständigt liv. Det främsta verktyget är motiverande samtal men också nätverksbyggande kring ungdomen, i syfte att öka kunskapen om och förankring i samhället samt att skapa framtidstro hos den enskilde individen.

SHIS Stadshagens boende med stöd för ung vuxen
S:t Göransgatan 147
112 17 Stockholm

Telefon: 08- 508 387 37
E-post: stadshagen@shis.se

 

Stadshagens stödboende för ungdomar

Bostadsfakta

Lägenheter: 1 rum och kök

Boarea: 22-44 kvm

Hyra: 3 471-4 780 kronor i månaden

Avgift: 9 180 kronor

 

Tv och internet:

Hitta hit: Tunnelbanans blå linje mot Akalla/Hjulsta, stig av vid Stadshagen.

Visa på karta