Boskolan

Att efter en längre tids bostadslöshet flytta till ett eget boende innebär en utmaning. Genom Boskolan får SHIS hyresgäster kunskap och inspiration till att våga ta steget till att flytta till en egen lägenhet.

Boskolan vänder sig till alla hyresgäster inom SHIS olika verksamheter och utbildningen ges i studiecirklar som anpassas för varje målgrupp. Under utbildningen, som äger rum ett par timmar i veckan under minst fem veckor, tar man upp viktiga ämnen som.

  • Samhällsorientering
  • Rättigheter och skyldigheter som hyresgäst
  • Hushållsekonomi
  • Grundläggande it-kunskaper
  • Fritid och friskvård

I Boskolan är datorer och internet en stor del av programmet. Steget från att aldrig ha använt sig av en dator eller internet för att själv söka kunskap via nätet görs mindre och det uppmuntrar deltagarna till att aktivt förändra sin nuvarande situation genom att använda internet.

Syftet med Boskolan är att ge våra hyresgäster en god grund att stå på och ett självförtroende att själva ta tag i de hinder som finns för att flytta till en egen lägenhet. En stor fördel med Boskolan är att deltagarna lär känna och stöttar varandra. De får se på sin situation med nya ögon och hitta nya sätt att handskas med livet.

Utbildningen hålls av egen personal som för ändamålet utbildats till att själva utbilda – de deltagare som efter slutförd kurs vill utöka sin kunskap, ges möjlighet att fortbilda sig till att handleda egna grupper inom Boskolan. Utbildningen ger därmed deltagarna en chans att tillämpa sina förvärvade kunskaper i en professionell miljö.