Boskolan

Vår hyresgäster har olika bakgrunder och livsöden. Vissa har levt länge i hemlöshet och får sin första mer stadigvarande bostad på flera år, andra har kommit till Sverige för att fly krig och konflikter och blivit kommunanvisade till Stockholm. För att stötta våra hyresgäster har vi vår boskola där våra hyresgäster erbjuds information om hur det funkar att bo hos oss, men också inspiration till hur de ska gå till väga för en dag kunna flytta till en egen lägenhet.

Materialet vi går igenom i boskolan kan du ta del av här - SHIS Bostäders boskola

Boskolan vänder sig till alla hyresgäster inom SHIS olika verksamheter och utbildningen ges i studiecirklar som anpassas för varje målgrupp. Under utbildningen, som äger rum ett par timmar i veckan under minst fem veckor, tar man upp viktiga ämnen som.

  • Samhällsorientering
  • Rättigheter och skyldigheter som hyresgäst
  • Ekonomi och hyresbetalning
  • Jobbsökande
  • Praktisk boskola 

Syftet med Boskolan är att ge våra hyresgäster en god grund att stå på och ett självförtroende att själva ta tag i de hinder som finns för att flytta till en egen lägenhet. En stor fördel med Boskolan är att deltagarna lär känna och stöttar varandra. De får se på sin situation med nya ögon och hitta nya sätt att handskas med livet.

Utbildningen hålls av egen personal som för ändamålet utbildats till att själva utbilda – de deltagare som efter slutförd kurs vill utöka sin kunskap, ges möjlighet att fortbilda sig till att handleda egna grupper inom Boskolan. Utbildningen ger därmed deltagarna en chans att tillämpa sina förvärvade kunskaper i en professionell miljö.