Avstående av besittningsskydd

Vid tecknande av hyreskontrakt med SHIS så skriver du även på en överenskommelse där du avsäger dig besittningsrätten till lägenheten. Det innebär att du inte får någon förlängning av ditt hyreskontrakt efter hyrestidens utgång. Du har inte rätt att hyra eller låna ut din lägenhet till någon annan och du har inte rätt att byta lägenheten. Du får inte heller ha någon inneboende utan får endast bo i lägenheten själv. Mer information om avstående av besittningsskydd hittar du i bifogad fil.

 

Filer