Autogiro

Som hyresgäst hos oss kan du enkelt och smidigt betala din hyra via autogiro. Det innebär att vi drar hyran automatiskt från ditt bankkonto varje månad. Autogiro är en kostnadsfri service.
 

Hur gör jag för att betala min hyra via autogiro?

Fyll i och skriv under autogiromedgivandeblandett nedan.
Läs noga igenom instruktionerna för autogiroanmälan så att ditt kontonummer blir rätt ifyllt.
När vi mottagit din anmälan så kommer ett autogiromedgivande tecknas.

Autogiromedgivandeblankett

 

När dras pengarna från kontot?

Autogirodragningen sker den 28:e varje månad. Om den 28:e infaller på en helg görs autogirodragningen vardagen innan. 
Om första försöket misslyckas görs det två omförsök de efterföljande vardagarna.
 

Filer