Autogiro

Som hyresgäst hos SHIS kan du på ett smidigt sätt betala din hyra via autogiro. Det innebär att vi drar hyran varje månad från ditt bankkonto. Autogiro är en kostnadsfri service. För att skapa en autogiroanmälan kontaktar du personalen  i receptionen i den fastighet där du bor, de hjälper dig att fylla i blanketten och att förmedla den till vår hyresenhet. En autogiroblankett hämtar du i receptionen på den anläggning där du bor eller på ditt närmaste bankkontor. Läs noga igenom instruktionerna för autogiroanmälan så att ditt kontonummer blir rätt ifyllt. Dragning sker alltid den 28:e i månaden innan.  Så snart hyresenheten hos SHIS har fått din anmälan så kommer de att registrera ditt medgivande.