Startsida
SHIS logotyp
search

En del av

Stockholms stad

SHIS logotyp
search

Vuxen

Boende med stöd för vuxna över 25 år

För vem passar boendeformen?

Boende med stöd för vuxen är till för personer över 25 år som på grund av psykisk eller fysisk ohälsa, eller andra skäl, är i behov av en bostad där stödinsatser erbjuds. Inom boende med stöd har vi nolltolerans gällande alla former av narkotikabruk.


I samtliga boendeformer inom SHIS ingår grundläggande bostadssocial service i form av:

 

  • Fastigheter med egen personal, bemannade vardagar under kontorstid och en kväll i veckan.
  • Vägen till egen bostad ( bostadsvägledning, hur du sköter om ditt hem, hur du tar hand om din ekonomi)
  • SHIS Trygghetsteam under kvällar och nätter på vardagar samt dygnet runt röda dagar och helger.
  • Uppföljning av den plan som SHIS och placerande stadsdelsförvaltning gemensamt tagit fram tillsammans med hyresgästen.


Syfte med placering i boendeformen

Våra boendestödjare arbetar med pedagogiska och praktiska insatser för att stärka våra hyresgäster att leva ett mer självständigt liv och komma vidare i bostadskedjan.


Omfattningen av det individuella stödet till hyresgästen bedöms gemensamt av placerande socialtjänst och SHIS utifrån vad som anses nödvändigt, inom boendeformens ramar, för att målen ska uppnås.


I boende med stöd utrustas lägenheterna med ett basmöblemang bestående av ett köksbord med två stolar, en säng samt vissa husgeråd.


Alla hyresgäster får en egen kontaktperson som genom riktat stöd i boendet bidrar till en struktur i vardagen. Stöd som kan erbjudas:


  • Motivation samt praktiskt och individuellt stöd för att personen ska kunna hantera en egen bostad. Det kan exempelvis innebära pedagogiska insatser i samband med städning, tvätt eller planering av inköp.
  • Stöd med att sköta vardagsekonomi, så som att öppna post, förstå skrivelser, fylla i blanketter samt hålla reda på bokade tider och möten.
  • Bistå vid kontakt med myndigheter, vårdgivare och övriga, samt att arbeta för att de olika aktörerna samverkar med den enskilda personen i fokus.
  • Att vid behov ha motiverade samtal med person i syfte att få struktur på vardagen.

Hur går det till?

Ansökan om bostad

Du ansöker om en bostad för din klient genom att fylla i en ansökan. Ansökan är tillgänglig genom din inloggning i Stockholms stad. Din inskickade ansökan handläggs sedan av Förmedlingsenheten.


Lägenhetserbjudande och informationsmöte
När en lägenhet blir ledig kontaktas du av en förmedlingshandläggare som mejlar ett lägenhetserbjudande. Tackar ni ja kallas du och din klient till ett informationsmöte på det aktuella boendet. Informationsmötet är en möjlighet att träffa vår personal och komma fram till om boendet är ändamålsenligt för sökandes behov och särskilda förutsättningar, därför är det viktigt att både du och din klient närvarar. Efter informationsmötet meddelar SHIS personal om ett boende hos SHIS är lämpligt. Om det framkommer att sökande är i behov av kompletterande stöd för att klara sitt boende ansvarar placerande stadsdelsförvaltning för detta, i form av exempelvis hemtjänst eller boendestöd.


Hyreskontrakt, avstående från besittningsskydd

Alla bostadskontrakt inom SHIS tecknas tillsammans med avstående från besittningsskydd direkt med hyresgästen. Hyresgästen informeras i samband med kontraktsskrivning att hen själv ansvarar för att teckna en hemförsäkring för den aktuella lägenheten. 


Genomförandeplan och uppföljning
I samband med inflyttning till ett boende med stöd beskriver socialtjänsten, i en genomförandeplan, mål och syfte med placeringen. I genomförandeplanen framkommer eventuella kompletterande stödbehov samt i de fall det är relevant, även en riskbedömning med en handlingsplan. Utifrån socialtjänstens syfte med placeringen sammanställer SHIS personal tillsammans med hyresgästen en individuell genomförandeplan och hur den ska uppnås.


Kontaktperson/boendestödjare dokumenterar händelser i boendet och kommunicerar fortlöpande eventuella avvikelser med beställaren. Genomförandeplanen följs upp och revideras regelbundet tillsammans med socialtjänsten under boendetiden.